Lykkelige omstændigheder – også på arbejde!

Vi vil gerne lykkes med at fastholde flest mulige gravide medarbejdere i arbejde frem til barselsorloven starter.

MSO tilbyder gravide jordemoderfaglig rådgivning og som leder skal du gennemføre forebyggende, risikovurderende samtaler; den første så snart du får kendskab til de lykkelige omstændigheder. Arbejdsmiljørepræsentanterne kan med fordel inddrages og Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær har opdateret samtaleskabelonen og informeret arbejdsmiljørepræsentanterne om deres rolle i forhold til den gravide kollega.

For at få endnu mere gavn af den jordemoderfaglige rådgivning ved jordemoderen, søger vi arbejdssteder, hvor jordemoderen kan komme i praktikbesøg. Hun vil med korte feltstudier udbygge kendskabet til, hvordan arbejdspladsen, den gravides arbejdsrutiner og jordemoderfagligheden i samspil kan føre til sunde babyer og gravide medarbejdere, der undgår sygemeldinger.

Har du en eller flere gravide medarbejdere, hører vi gerne fra dig.