Udvidelse af satspuljeprojektet ”Fælles Indsats”

I foråret 2018 udvides satspuljeprojektet ”Fælles indsats”, så det nu inkluderer borgere, der udskrives fra andre afdelinger end Fælles akut og Ældresygdomme. Fra 14. maj udvides projektet til også at inkludere skrøbelige ældre borgere, der udskrives fra henholdsvis Hjertesygdomme og Infektionssygdomme. Fra 1. juni udvides projektet yderligere til at omfatte skrøbelige ældre borgere, der udskrives fra MEA.

Når begge udvidelser er en realitet og der inkluderes borgere herfra, er det estimeret, at der ugentligt udskrives 20 borgere til opfølgning efter 24 timer ved hjemmesygeplejerske. Disse borgere skal fordeles i de 7 sundhedsenheder og på alle plejehjemmene. Husk, at kommunen nu forestår alle 30 dages opfølgninger og dette meddeles via korrespondance fra AUH.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til projektleder Cari Parsberg Laursen, sundhedsfaglig konsulent på: lpc@aarhus.dk eller 4187 3118. Se endvidere portalen for Sundhed og Omsorg  for yderligere information om projektet og nyeste projektbeskrivelse.