Mere omsorg for døende i eget hjem og deres pårørende

Chefteamet har besluttet, at indsatsen for døende i eget hjem og deres pårørende skal styrkes med muligheden for mere omsorg i den sidste tid. Den ekstra indsats skal understøtte det eksisterende arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet for døende borgere og deres pårørende.  

Den ekstra indsats tænkes anvendt til:

  • Ekstra omsorg for borgeren, samt styrket formidling og tryghed i relationen til eventuelle pårørende i hjemmet
  • Ekstra tilsynsbesøg
  • Bedre tid til de indsatser, der følger af palliative forløb, fx mundpleje og smertelindring  

Ud over den ekstra tid til pleje vil indsatsen indeholde et stort pårørende-fokus, fx via tilbud om både en indledende og en afsluttende samtale for de nærtstående i hjemmet. Begge samtaler har et forebyggende sigte, hvor den afsluttende samtale anvendes som både en afrunding på det forløb den nærtstående har været en del af, samt som en mulighed for hjælpe den nærtstående videre og dermed bidrage til at forebygge ensomhed og lignende.

Det er forventningen, at den ekstra indsats kan bidrage til at styrke kvaliteten i forløbene, herunder også forebygge indlæggelser i den sidste tid.

Vil du vide mere? Kontakt specialkonsulent Jonas Mortensen, jonas@aarhus.dk, 2134 5359.