Omsorgscenter Pitstop er nu åbnet

Omsorgscentret er til hjemløse voksne, som bliver udskrevet fra hospitaler, men som endnu ikke er helt raske efter afsluttet somatisk behandling.

Centret modtager også hjemløse, som har været udsat for en ulykke eller pådraget sig en alvorlig fysisk sygdom, hvor der er behov for hvile og ro for at kunne restituere og blive helt rask igen. Omsorgscentret sørger for ro og pleje i to-tre uger, mens borgeren bliver rask.

Husets team af frivillige er der til at yde omsorg og sundhedsfaglig vejledning.

Forud for et ophold på Omsorgscenter Pitstop skal borgeren henvises af en socialsygeplejerske eller gadeplansmedarbejder. Derefter beslutter centrets personale, om borgeren kan få en plads. Centret ligger på Søndervangen 91 i Viby.

Yderligere oplysninger: forstander Margit Krabbe, 2010 0103, og projektleder Jane Salby, 4185 9176, sajan@aarhus.dk