CURA

Besøg hos borgerne skal dokumenteres korrekt
Når besøg er planlagt i CuraPlan via ’Aftaler i dag’, skal disse besøg markeres leveret (swipe) i Cura via ’Aftaler i dag’. Dette er erstatningen for godkendelse af kalenderplaner i Disponering (Vitae) og er den eneste måde, vi i MSO kan dokumentere, at vi rent faktisk har været på besøg hos borgerne.

Hvorfor er det vigtigt at markere besøg leveret?
Når vi markerer besøg leveret, betyder det…

  • Dokumentation af, at vi har besøgt borgeren og at de planlagte indsatser er leveret
  • Afregningen af Pleje og Praktisk hjælp-ydelser bliver fordelt til det team, der har besøgt borgerne
  • Afregning på Klippekort og forbrug af klip på borgers klippekort
  • Afregning på overdragne sygeplejeydelser leveret af Hjemmeplejen
  • Korrekt afrapportering til Danmarks Statistik, FLIS, Sundhedsdatastyrelsen, der kan danne grundlag for nationale rapporter på ældreområdet og indgår som beslutningsoplæg for politikerne mv.

Afregningen bliver mere retvisende

Jo flere besøg, der bliver markeret leveret korrekt, jo mere præcis bliver afregningen og dermed også det forventede resultat på teamniveau. I områdernes hjemmepleje er det på nuværende tidspunkt ca. 70 % af de planlagte besøg, der markeres som leveret. Der har været en positiv, stigende tendens siden overgangen til Cura, men det er vigtigt, at vi i MSO sikrer, at dokumentation for, at vi har været hos borgerne, bliver bedre.

For spørgsmål til registreringspraksis i Cura – kontakt Cura-support: 51 57 69 31

For spørgsmål til afregning og økonomistyring – kontakt faktacenteret@mso.dk eller din lokalområdecontroller