Revideret funktionsbeskrivelse for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker i hjemmeplejen

Ved implementeringen af forløbsmodellen blev der i foråret/sommeren 2016 oprettet nye funktioner som sygeplejerske og ergoterapeut i hjemmeplejen for at understøtte kompetenceudvikling af sosu-hjælpere og sosu-assistenter gennem sparring om den konkrete opgaveløsning i de varige borgerforløb.

I efteråret 2017 er der foretaget en evaluering af funktionerne, og på baggrund heraf er funktionsbeskrivelserne revideret. Der er udarbejdet en samlet funktionsbeskrivelse for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker i hjemmeplejen, da formålet med funktionerne og hovedparten af deres opgaver er de samme.

Den reviderede funktionsbeskrivelse er godkendt af Sundhedsfaglig styregruppe den 15. marts og efterfølgende er HMU orienteret.

Du finder funktionsbeskrivelsen på Portalen under Stillinger og funktioner.

Du har også mulighed for at læse, hvilke justeringer der er foretaget i funktionsbeskrivelserne – her.

Spørgsmål? Kontakt specialkonsulent Mette Svendsen: mettes@aarhus.dk