Spørgeskemaundersøgelse om frivillighed på plejehjem

Sundhed og Omsorg gennemfører i samarbejde med Syddansk Universitet en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og forstandere om inddragelse af frivillige på en række af vores plejehjem.

Undersøgelsen skal give os mere viden om, hvordan samarbejdet med frivillige på plejehjemmene opleves og hvordan det kan styrkes. For at lykkes med det har vi behov for så mange besvarelser som muligt og forstandernes indsats er vigtig for at sikre opbakning til undersøgelsen. 

Undersøgelsen finder sted i uge 19, hvor de omfattede plejehjem vil modtage fysiske breve med posten.

Som forstander bedes du sørge for, at brevene bliver fordelt til medarbejderne, fx på et personalemøde eller i deres dueslag, samt opfordre alle medarbejderne til at deltage i undersøgelsen. Det vil tage ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet, og det må gerne gøres i arbejdstiden. Alle besvarelser behandles 100 % fortroligt.  

Har du spørgsmål? Kontakt Jonathan Cohen fra Team Frivillighed og Medborgerskab på e-mail: joco@aarhus.dk.