Mindre justering af vedtægterne for rådene på lokalcentrene

Der er foretaget enkelte justeringer i vedtægterne, da vi er blevet opmærksomme på, at bankerne er blevet underlagt strengere krav fra Finanstilsynet til foreningskonti.

Derfor er følgende tekst med fed blevet tilføjet i vedtægternes § 3, stk. 2, der nu lyder: ”Rådet skal som minimum bestå af 3 medlemmer herunder en formand, en næstformand og en kasserer, som udgør rådets daglige ledelse. Formanden, næstformanden og kassereren er sammen tegningsberettiget på rådets vegne.”  

Endvidere er § 4., stk. 1 blødt en smule op, da der før var lagt op til, at både direktion, forstandere og frivilligkonsulent skulle deltage i årsmøderne. Dette stemmer ikke helt overens med, hvad der er muligt i praksis alle steder, så nu står der i stedet: ”Repræsentant fra områdeledelsen, f.eks. direktion eller forstander, samt øvrige relevante medarbejdere, som f.eks. frivilligkonsulent deltager i årsmøder.”  

De nye vedtægter er lagt ud på hjemmesiden.

Spørgsmål? Kontakt Jonathan Cohen fra Team Frivillighed og Medborgerskab på e-mail: joco@aarhus.dk.