Midlertidig palliations-klynge

Fra oktober 2018 til oktober 2020 bliver der sat fokus på palliation som en del af MSO’s kerneopgave ved at etablere en klynge, som Område Nord er ansvarlig for.

Borgere i palliative forløb udgør en stor andel i både plejehjemmene og hjemmeplejen. I Område Nord har et 3-årigt SATS-puljeprojekt givet gode erfaringer med palliation som en del af MSO’s kerneopgave.

Projektet har også vist, at der er et stort behov for at løfte kvaliteten og sikre bedre koordinering af forløbene, så der skabes tryghed og værdighed for borgere med alvorlig/livstruende sygdom. Der er desuden behov for, at indsatsen for pårørende styrkes, herunder at eksisterende tilbud udnyttes bedre, da pårørende til livstruende syge borgere ofte har mange praktiske og følelsesmæssige problemstillinger.

Der ansættes en kvalitetsudvikler (palliation) á 37 timer/uge og tre sygeplejersker/terapeuter á 30 timer/uge. Klyngen etableres med Kvalitet og Borgersikkerhed (MSO) og Enhed for lindrende behandling (AUH) som strategiske samarbejdspartnere. Der nedsættes en følgegruppe, som bl.a. fungerer som afsæt for ad hoc-arbejdsgrupper.

Vil du vide mere? Kontakt:
Viceområdechef Vibeke Dahmen, Område Nord, 4185 4233 – vid@aarhus.dk;
Sundhedsstrategisk konsulent Eva Aakjær, 4187 2847 – evaa@aarhus.dk