Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle

I afrapporteringen af Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle i MSO blev anbefalingerne inddelt i 4 temaer, der arbejdes videre med.

  • Sundhedsprofil: Under udvikling, kommende pilotafprøvning på Rehabiliteringshøjskolen.
  • Stillingsbeskrivelser/opgaveportefølje/kompetencer.
  • Vejviser: Skal skabe overblik over hvilke opgaver, der løses af ergo- og fysioterapeuter. Tak for de mange bidrag, der er med til at vise den tilgængelige viden og de kompetencer, der kan bringes i spil til gavn for borgeren.
  • Værktøjskasse for udredning, intervention og evaluering skal beskrive, hvad der er er grundlaget for den ergo- og fysioterapeutfaglige indsats i vores borgerforløb.  

Er du ergo-, fysioterapeut eller leder for faggrupperne, vil vi gerne invitere til dialogmøde med præsentation og status på alle fire temaer og de konkrete tiltag og aktiviteter for hvert enkelt tema. Mødet finder sted torsdag den 7. juni 2018 klokken 12.30-15.30. Du får mulighed for at komme med dine input til at kvalificering af produkterne. Du tilmelder dig mødet her.  

Har du ikke mulighed for at deltage, men ønsker at komme med bidrag, er du meget velkommen til at kontakte konsulent på opgaven Britt Laursen, labri@aarhus.dk eller rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen, suem@aarhus.dk.