Ét hovednummer til hjemmeplejen pr. område

Fra tirsdag den 22. maj får hvert område ét hovednummer til hjemmeplejen.  

Hjemmeplejens telefonnumre er forbeholdt borgere, som modtager hjælp af den kommunale hjemmepleje, og eksterne samarbejdspartnere, som leverer ydelser til disse borgere.  

Medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal kontakte hinanden via Cura, pr. mail eller ringe direkte til hinanden, således at tilgængeligheden for borgerne forbedres.  

Borgerne kan finde hjemmeplejens telefonnumre og andre relevante kontaktoplysninger til Sundhed og Omsorg på kommunens hjemmeside aarhus.dk/msokontakt.  

Som leder skal du: Sørge for at informere dine medarbejdere om nyheden. For yderligere information: Kontakt Sarah Munk Danmark, Projektleder for Én indgang, 4185 7683, samd@aarhus.dk