Sidste nyt om Cura

Opdatering af Cura-tablets den 15/5
Som opfølgning på problemerne vi oplevede i kølvandet på sundhedsdatastyrelsens opdatering af SOR-registeret (nævnt i Det faglige hjørne uge 19), kommer der en mindre opdatering af Cura-tablets i dag tirsdag den 15. maj. Status på opdateringen meldes som vanligt ud via nyheder på Borgerjournalen.  

Nye fejlrettelser til Cura
Der arbejdes pt. på at kunne opdatere Cura næste tirsdag (22/5) med en række fejlrettelser. Liste over fejl, der rettes, lægges op på Loop i denne uge og kommunikeres via nyheder på Borgerjournal.  

Ny Cura-version
Næste større opdatering af Cura, indeholdende ny funktionalitet samt fejlrettelser, forventes pt. at ske den 12. juni. Der er fokus på, at det ikke må være senere pga. sommerferien. Yderligere information herom kommer med næste udgave af Det Faglige Hjørne.