Pjece om rygning og alkohol på plejehjemmet

Personale på plejehjem udfordres af og til af borgeres alkohol- og rygevaner. Dette kan skabe dilemmaer for personalet, som både ønsker at respektere borgernes eget valg, men også ønsker at passe på deres eget helbred og dermed ikke udsætte sig selv for passiv rygning eller grænseoverskridende beruset adfærd.

Som et forsøg på at tage hul på dialogen med borgerne omkring deres livsstil og personalets arbejdsmiljø, er der blevet udarbejdet en pjece i samarbejde mellem afdeling for Arbejdsmiljø og Sygefravær, Folkesundhed Frydenlund og repræsentanter fra Plejehjemmene Carl Blochsgade, Skelager og Vejlbygade.

Pjecen bliver omdelt til forstanderne og arbejdsmiljørepræsentanterne på plejehjemmene i maj måned.

Der vil også blive udarbejdet et materiale til hjemmeplejen i samarbejde med repræsentanter fra hjemmeplejen.

Vil du vide mere? Kontakt:
Christina Kudsk Nielsen, Folkesundhed Aarhus, nck@aarhus.dk tlf. 4185 5095
Thomas Prahl, Arbejdsmiljø og sygefravær, thop@aarhus.dk tlf. 2478 2962