MSO deltager i forskningsprojekt om forløbsmodellen

Sundhed og Omsorg deltager i perioden februar-november 2018 i et følgeforskningsprojekt om Forløbsmodellen i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Folkesundhed i Midten, Region Midtjylland.

Projektets formål er todelt: I et forskningsperspektiv vil projektet analysere, hvordan faggrupper igennem deres interesser og strategier bidrager til implementeringen og forankringen af tværfaglig koordinering i ældreomsorg. Det sker med afsæt i implementeringen og forankringen af Forløbsmodellen i Aarhus Kommune. I et praksisperspektiv vil projektet bidrage med viden om, hvordan faggrupper arbejder med implementering af Forløbsmodellen i praksis – herunder hvordan faggrupperne omsætter Forløbsmodellens roller og arbejdsgange i dagligdagen. Viden herom skal anvendes til at understøtte det videre arbejde med implementering og forankring af forløbsmodellen. Endvidere skal projektet bidrage med viden til kommunale ledere og medarbejdere om strategier for god implementering og forankring af tværfaglig koordinering i ældreomsorg.

 

To områder undersøges
Forskningsprojektet tilrettelægges som et kvalitativt casestudie af implementeringen og forankringen af Forløbsmodellen. Projektets formål og forskningsfokus undersøges konkret i to af MSO’s lokalområder, Marselisborg og Syd. Dataindsamlingen foregår fra slutningen af marts til slutningen af maj 2018.

 

Følgegruppe
For løbende gennem projektperioden at kunne omsætte den viden, der fremkommer i forbindelse med dataindsamlingen og databearbejdningen, nedsættes en følgegruppe for forskningsprojektet i Sundhed og Omsorg. Den sundhedsfaglige styregruppe, implementeringsgruppen for forløbsmodellen og de fire tværgående konsulenter for forløbsmodellen vil blandt andet indgå i følgegruppen.  

Du kan læse mere om følgeforskningsprojektet her.

Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til specialkonsulent Mette Svendsen: mettes@aarhus.dk