Undervisning i brug af hjælpemidler

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning.

Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder.

Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Tilmelding via Kursusportalen.

Der er nu planlagt næste kursus omkring Kørestole på indkøbsaftalen, som afholdes d. 21. juni 2018, samt undervisning i Udvalgte puder i genudlånsordning d. 23 maj 2018. Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand