Møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om Cura

Aarhus Kommune deltog i et dialogmøde den 9/5 med Styrelsen for Patientsikkerhed, Systematic og andre kommuner, som bruger Cura.

Baggrunden for mødet var, at Styrelsen havde noteret sig, at Cura ikke lever op til sygeplejefaglige vejledninger og bekendtgørelser på tre områder:

  • 1.Det er pt. ikke muligt at printe medicinlister
  • 2.Der mangler overblik over borgerens aktuelle helbredssituation, funktionsnedsættelse og behandlingsansvarlig læge
  • 3.Manglende synlig historik i journalen  

I Aarhus Kommune imødekommes disse mangler pt. ved at:  

  • 1.Der findes 2 vejledninger til printning af hhv. FMK og LMK medicinlister, som skal benyttes indtil problemet er løst
  • 2.Der findes vejledning i form af Instruks for sundhedsfaglig dokumentation. Derudover er vores dokumentationsvejledninger og e-læring opbygget så de støtter i at skabe overblik.
  • 3.Systematic kan, indtil funktionaliteten udvikles, hjælpe med at finde borgers journalhistorik frem ad-hoc, da de har alle oplysninger tilgængelige på en server (dvs. server som alene kan tilgås af Systematic pt.). Der er derfor ingen risiko for at miste en borgers oplysninger.  

Næste skridt er, at Systematic leverer plan for udbedring af Cura funktionalitet, således at Cura understøtter Styrelsens retningslinjer og lovkrav.

Planlagte Cura-rettelser udskydes
I sidste uges Faglige hjørne blev det kommunikeret, at der blev arbejdet på at kunne opdatere Cura med fejlrettelser i dag. Kvalitetssikringen af opdateringen afslørede en blokerende fejl, som ikke er rettet endnu, og derfor må opdateringen udskydes. Derfor hedder ny opdateringsplan nu 29. maj 2018.