Har du fået øje på en lederspire blandt dine medarbejdere?

Så er der nu åbnet for tilmelding til Aarhus Kommunes ledertalentforløb I Aarhus Kommune har vi brug for god ledelse – og derfor har vi også skabt mulighed for, at medarbejdere med lederlyst og -potentiale kan tage før-lederuddannelse. I Sundhed og Omsorg tilbyder vi tre forskellige før-lederforløb:

Det fælles lederafklaringsforløb i Aarhus Kommune
– forløbet for den medarbejder, som har lyst til ledelse, og som har brug for at blive understøttet i en afklaring af, om ledervejen er det rette. Du kan læse mere om forløbet i KursusPortalen

Sidste frist for tilmelding til efterårets forløb er den 22. august 2018. I ugerne efter tilmeldingsfristens udløb bliver der foretaget en prioritering blandt ansøgerne, så der sikres en ligelig fordeling af pladserne mellem magistratsafdelingerne.

Det fælles lederaspirantforløb i Aarhus Kommune
– forløbet for den medarbejder, som har både lyst og potentiale for at blive leder, og som vil udfordres på sine kompetencer i praksis indenfor en formel kompetencegivende uddannelse. Du kan læse mere om forløbet i KursusPortalen:

Sidste frist for tilmelding til efterårets forløb er den 21. juni 2018. I ugerne efter tilmeldingsfristens udløb bliver der foretaget en prioritering blandt ansøgerne, så der sikres en ligelig fordeling af pladserne mellem magistratsafdelingerne

 

Sundhed og Omsorgs ”Væksthus for før-ledere”
– et individuelt og lokalt tilrettelagt trainee-forløb af et års varighed Du kan læse mere på Portalen – eller kontakte HR-udviklingskonsulent Rikke Steen Andersen, rista@aarhus.dk

Der skal i alle tilfælde laves en lokal aftale mellem direktion og leder / forstander om deltagelse og lokal finansiering.  

Herunder kan du se en video, hvor leder på Madsbjerg Michaela Lovén fortæller om sit trainee-forløb.