Pilotprojekt: Fjernelse af kateter i eget hjem

Sundhed og Omsorg vil i samarbejde med Urinvejskirurgisk afdeling undersøge muligheden for at sårbare borgere kan få fjernet deres kateter a demeur derhjemme. Tidligere skulle man en tur på urinvejskirurgisk afdeling for seponering, hvor det i stedet vil være rart at kunne få det ordnet i eget hjem.

Pilotprojektet kort:

 • Indbefatter borgere i alle forløbstyper; i eget hjem, på plejehjem samt korttidspladser
 • Omhandler seponering, og IKKE udredning
 • Afprøvning sker 1. juni til 1. september 2018
 • Resultat: undersøge antallet af borgere det drejer sig om, og om arbejdsgangene er tydelige og fungerer.

Arbejdsgangen er:

Praktiserende læge vil modtage en korrespondance fra urinvejskirurgisk afdeling, hvori der står, at borger skal have fjernet sit katheter.

 • Praktiserende læge sender en korrespondance til lokalområdet
 • Ass/spl afklemmer katheteret.
 • Sikrer sig, at borger i løbet af de næste to timer drikker ca 500 ml væske (evt ved besøg af hjemmeplejen)
 • Tager kontakt til akut teamet på telefon
 • Akut teamet kommer til borger ca 2 timer senere
 • Akut teamet blærescanner borger
 • Hvis ingen residualurin, fjernes katheteret, skrives TVK til hjemmepleje/plejehjem/sundhedsenhed i forhold til videre OBS
 • Hvis residualurin, tager akut teamet kontakt til egen læge med henblik på ny plan

Har du spørgsmål, så kan du kontakte:

Viceområdechef, Midt Kirsten Obling; kob@aarhus.dk

Akutleder Helle Haunstrup Krog; hehk@aarhus.dk