Nyt fra Cura – uge 22

Succesfuldt Kick-off møde med tovholdere og dokumentationskoordinatorer

Der var stor tilslutning og mange gode diskussioner og input. Et stort spørgsmål var, hvordan sparring og vidensdeling kan gøres bedre, så tovholdere og dokumentationskoordinatorer føler sig klædt på til deres rolle og det ansvar, der ligger i den.

Hos de selvejende institutioner drøftede de bl.a. muligheden for at mødes på tværs en gang imellem og sparre med hinanden.

”Jeg læser altid referaterne fra tovholdermøderne for at blive orienteret om den fælles viden, men i og med vi er små, kan vi have nogle andre udfordringer end de store områder. Det kunne være godt at mødes og drøfte, hvad vi hver især oplever af udfordringer på de selvejende institutioner og på den måde få et større grundlag at bringe noget videre fra til fx Digitalisering,” siger Dorte Marxen, sygeplejersker på OK-Centret, Egå.

I næste uges Det Faglige hjørne kan du læse mere omkring Cura organisering 2018 og rollerne som tovholder og dokumentationskoordinator.

 

Opdatering på release og patch

Ift. udskydelsen af opdateringen af Cura med fejlrettelser forventes det stadig, at planen holder med den 29/5, og vi går i luften med version 22 den 12/6.

 

Cura roadmap og releaseplan 2018/19

Systematic har udarbejdet et roadmap med tidslinje over den videre release af Cura. Det opdateres løbende og ligger på Loop.

Det kan findes her https://loop.sundhedogomsorg.dk/cura-roadmap-og-release-plan-2018?collection=2717

 

I næste uges Det Faglige Hjørne får du mere at vide omkring baggrunden for og den fremtidige brug af det nye roadmap