”Fælles forbedringsarbejde – en forudsætning for at lykkes”

Som en del af Ledelsessporet har det første hold ledere i MSO nu gennemført læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i Praksis”. Lederne har gennem forløbet tilegnet sig en metodisk og praktisk værktøjskasse, hvor de med udgangspunkt i Forbedringsmodellen har arbejdet systematisk med egne forbedringsindsatser.  

Mette Toft Thorsen, leder af sundhedsenheden Vest, fortæller: ”Kvalitetsforbedringer i Praksis” har givet mig et fantastisk overblik over min enhed og hjulpet mig og teamet med at få igangsat systematiske forbedringsindsatser, som bidrager til forbedringer på tværs af sundhedsenheden og hjemmeplejen – dette til fordel for den enkelte borger. Min direktion, kvalitetsudvikler og medarbejdere har støttet 100% op om forløbet, hvilket jeg ser som en væsentlig forudsætning, hvis vi skal lykkes i det fælles kvalitetsarbejde.

Jeg kan varmt anbefale mine lederkolleger at få sig tilmeldt kurset, da de netop får mulighed for at koble teori og praksis og hermed afprøve forbedringsmetoder med deres daglige ledelse. Næste hold af ”Kvalitetsforbedringer i Praksis” starter den 22.08.18. Du kan læse mere om kurset samt tilmelde dig på Kursusportalen samt tilmelde dig her.