Mulighed for ansættelse af sygeplejestuderende som afløsere til sygeplejeopgaver i sundhedsenheder og på plejehjem 

Den Sundhedsfaglige Styregruppe har den 31. maj 2018 godkendt et tillæg til instruksen Borgersikker Sygepleje, der beskriver krav til uddannelsesniveau, tilknytning til MSO, kompetenceafklarings- og oplæringskrav samt hvilke konkrete sygeplejeopgaver, sygeplejersker kan overdrage eller videredelegere til sygeplejestuderende.

Hovedbudskaber:

  • Lederen har uafhængigt af egen faglig grunduddannelse ansvaret for kompetencer ift. overdragede sundhedslovsopgaver.
  • Sygeplejersker har altid ansvaret ved videredelegering jf. lovgivningen.
  • Lederen kan fortsat delegere selve kompetenceafklaringen og oplæringen til en autoriseret sygeplejerske, blot lederen er ansættende og får aftalt opfølgning af de konkrete kompetencer.
  • De sygeplejestuderende betragtes som ufaglærte jf. tidligere information fra HR, dvs. lønindplacering er svarende hertil.

Tillægget til Borgersikker Sygepleje ligger på portalen

Ved næstkommende revision af Borgersikker Sygepleje vil tillægget blive integreret.

Eventuelle afklarende spørgsmål kan rettes til viceområdechef Anette Gammelgaard, ag@aarhus.dk – tlf. 2920 9703 –  eller områdechef Susanne Sejr, suse@aarhus.dk – tlf. 2478 0102.