Ved du, hvad der er vigtigt for borgerne?

Leder på Vikærgården Sinne Stenshøj (tv) og konsulent Liv Papanikolaou er ved at gennemgå svarene.

Onsdag d. 6. juni var det international “What matters to you”-dag i sundhedsvæsnet. Den danske version hed “Hvad er vigtigt for dig?” og det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden der står for dagen og har leveret plakater, klistermærker og svarkort til brug på selve dagen.

Kampagnen foregik primært på hospitalerne, men Aarhus Kommune var også med. Teams der deltog:

• Hjemmeplejen Vestervang, Område Midt (leder Dorrit Ribergaard)
• Akutenheden, Vikærgården (Anja Thoft Bach)
• Rehabiliteringsafd., Vikærgården (Anja Thoft Bach)
• DemensCentrum afd. 4 (Leder Hanne Borring)
• Rehabiliteringshøjskolen (Susanne Elbrønd)

Her er tilbagemeldinger fra to teams:

DCA
På DemensCentrum Aarhus, afd. 4 valgte man at spørge alle borgere, der har en tilknytning til DCA på Graham Bells Vej – brugere af dagcentret, borgere i et rehabiliterende forløb og de 74 borgere i specialboligerne. Der var mange, der ikke kunne svare. Men der var også mange, der kunne, og det gav mange fine snakke. Ca. 1/3 af borgerne svarede på medarbejdernes spørgsmål og accepterede at svarene blev skrevet ned.

Man havde valgt også at give pårørende mulighed for, med hjælp fra frivillige, at svare på ”Hvad er vigtigt for dig som pårørende”, hvilket gav en del spændende svar. Et af de tilbagevendende er: “det er vigtigt for mig at se, at personalet kan lide min kære, og bruger tid sammen med denne”.

Vikærgården og Rehabiliteringshøjskolen

Her var det vigtigt at deltage i dagen været vigtig, fordi man er interesseret i at vide hvad der er vigtigt for borgerne, deres pårørende og medarbejderne. Spørgsmål og svar har gjort, at man er blevet opmærksom på, hvilke tiltag der kan skabe en forbedring.

Personalet har været positive og de fleste havde sat logo-klistermærke på deres uniform for at markere dagen. Spørgsmålet ”Hvad er vigtigt for dig” blev stillet i situationer med borgeren, hvor det gav mening. En del svar gik på, at det var vigtigt at komme til at klare sig selv igen, at familie og relationer havde stor værdi, eller for eksempel som her;
”at vide, at der er nogen der holder øje med mig fx gennem telemedicin”.

Der var også et par gode råd til personalet på afdelingerne;
”1 spørgsmål ad gangen, så jeg kan nå at svare.”
”Når I kommer ind på min stue/henvender jer til mig, så sig hvem I er og hvad I vil.”

Borgernes udsagn fra dagen vil nu blive taget med på personalemøder afdelingsvis til refleksion. Måske kommer der noget overraskende ud af svarene, noget, der kan give anledning til snak om nye arbejdsgange eller ideer til ændringer, der kan øge patient- og medarbejdertilfredsheden og trivslen.

Dagen har været en vigtig fokus-dag, hvis koncept nu er afprøvet på Vikærgården og Rehabiliteringshøjskolen for første gang. Næste år skal dagen markeres endnu mere og de pårørende skal være med i større grad.

Dagen kan betragtes som en øvelse i, hvad der sker i dialogen mellem borger og sundhedspersonale, når man spørger på en ny og anderledes måde. Når man stiller spørgsmålet: “Hvad er vigtigt for dig?” selvom vi i hverdagen jo altid forsøger at have det fokus, hjælper kampagnen med at kaste lys over emnet på en anden måde.

Bagefter samles borgernes svar sammen og bliver set med nysgerrige øjne – er der noget vi kan blive klogere på, noget vi kan ændre?

På billedet er leder på Vikærgården Sinne Stenshøj (tv) og konsulent Liv Papanikolaou ved at gennemgå svarene.