Ændring i pilotprojektet med urinvejskirurgisk afdeling

I det faglige hjørne uge 22, beskrev vi proceduren for seponering af KAD (fjernelse af kateter i urinblæren) hos nogle af vores borgere. Proceduren er imidlertid allerede ændret fra urinvejskirurgisk afdeling. Derfor har vi besluttet, at Akut-teamet tager opgaven i pilotprojektet. På den måde kan vi også lettere monitorere opgaven.
Projektet evalueres stadig 1. september 2018, derefter følger yderligere information.

Venlig hilsen

Viceområdechef Kirsten Obling
Akutleder Helle Haunstrup Krog