Så er vi i luften med ny Cura-opdatering

I dag går vi i luften med den nyeste opdatering til Cura. Tak til alle jer testere, der de seneste uger har brugt tid på at teste funktioner og ændringer. Som altid, når et system rammer virkeligheden, vil der være fejl og mangler, men ved hjælp af den indsats I lægger i det, har vi et langt bedre udgangspunkt at gå i luften på.

Rikke Mølgaard Jørgensen, konsulent, dokumentationskoordinator og LSA i Sundhed og Omsorgslinjen, fortæller her, hvad hun ser som vigtige forbedringer i den nye version:

“Første skridt er taget i retning af et bedre overblik i borgernes sager, og vi har store forventninger til de næste skridt. At vi nu også kan ‘kommunikere’ vores sagsnotater videre på en mere enkel måde, er en af de muligheder, vi har savnet. Det samme gælder den nye funktionalitet i brevene, hvor vi får mulighed for at vedhæfte filer og have mere indflydelse på, hvordan brevene sendes. Vi glæder os til, at det også bliver nemmere at redigere indholdet af brevene.”

For at imødekomme de evt. udfordringer, der kan komme, når vi går i drift, er supporten udvidet. Vi beder om forståelse og tålmodighed med den ustabilitet, der kan være de første dage.

Bliv klogere på version 22 https://loop.sundhedogomsorg.dk/cura-status

Godt samarbejde med Systematic: Feltbesøg hos Vest og Midt

I den forløbne uge har Systematic sammen med Digitalisering været rundt for at blive klogere på, hvordan Cura fungerer i praksis.

I Vest var der fokus på Curaplan med udgangspunkt i ressourcekoordinatorens arbejdsgang. Systematic sad ved siden af ressourcekoordinator Winnie Kristensen og fulgte hendes arbejde:

“Det virkede rigtig godt med besøget. Der er mange ting, som ikke fungerer i Curaplan, og det var rart med en repræsentant fra systemet, der så udfordringerne i praksis. Hun tog mange noter med sig.”

I Midt satte man sig rundt om bordet og tog udgangspunkt i den sundhedsfaglige dokumentation, og hvilke udfordringer, man står med der.

På sigt er det meningen, at der kommer flere besøg. Opfølgning på besøgene kan fx være en sammenfattende præsentation fra Systematic med de ting, som de har taget med sig, og hvordan de omsætter det til videreudvikling af Cura.

Hvordan lever vi op til krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed?

I maj deltog Aarhus Kommune sammen med Systematic i et dialogmøde med Styrelsen for Patientsikkerhed. En del af baggrunden var:
1. Det er pt. ikke muligt at printe medicinlister
2. Manglende synlig historik i journalen

Den 1. juni kom der en tidsplan fra Systematic på, hvordan disse mangler imødekommes:
1. Print af medicinskema til borger eller personale, der skal administrere medicin og ikke kan gå i Cura (version 26)
2. Mere synlig historik (version 23-26-27-28)

NB punkt 2: Systematic kan, indtil funktionaliteten udvikles, hjælpe med at finde borgernes journalhistorik frem ad-hoc, da de har alle oplysninger tilgængelige på en server (dvs. server som alene kan tilgås af Systematic pt.). Der er derfor ingen risiko for at miste en borgers oplysninger.