Tre nye stillingsbeskrivelser

I april og maj er der godkendt tre nye stillingsbeskrivelser for henholdsvis ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæringsassistenter.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter
I forlængelse af Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle er der udarbejdet nye stillingsbeskrivelser for begge faggrupper. Stillingsbeskrivelserne har afsæt i eskalationspilen samt rolle- og ansvarsfordeling i forløbsmodellen.
Stillingsbeskrivelserne for ergoterapeut og fysioterapeut findes på portalen under Stillinger og Funktioner.

Ernæringsassistenter
I foråret blev stillingsbeskrivelsen for ernæringsassistenter revideret og godkendt. Stillingsbeskrivelsen gælder både for ernæringsassistenter i café og plejehjem.
Du finder den reviderede stillingsbeskrivelse for ernæringsassistent på Portalen under Stillinger og funktioner.

Det kan du gøre nu
På portalen kan du finde værktøjet ”Redskab til stillingsbeskrivelse – rød gul grøn”. Det er en enkel metode til at gøre stillingsbeskrivelserne nærværende for medarbejderne og brugbare i kompetenceudviklingsøjemed.

Har du spørgsmål? Kontakt konsulent Lise Eeg Guldvang, leg@aarhus.dk