DemensCentrum Aarhus i en ny model

Det sidste ¾ år er der ved DemensCentrum Aarhus pågået arbejde med at beskrive og etablere en ny intern organisationsstruktur. Dette med henblik på at have en struktur, der matcher den nuværende og fremtidige opgaveløsning. Det har været en spændende rejse og det er med stor tilfredshed, at vi nu kan præsentere den endelige organisering internt i DemensCentrum Aarhus.

Strukturen bygger på en direktion, hvor demenschef Elisabeth Flindt understøttes af to ledere: Helle Charlotte Nielsen som leder af specialplejeboligenheden på Graham Bells Vej og Tina Grundahl Holm Grove, der er demensfaglig leder. Således skaber den nye struktur øget ledelsesmæssig kraft i forhold til de indsatser, der retter sig til borgere i eget private hjem samt til driften af specialplejeboligenheden på Graham Bells Vej 2.

Helle Charlotte Nielsen kommer fra en lignende stilling som leder af specialcenter for demensramte i Faurskov Kommune og har desuden erfaring fra socialpsykiatrien, senhjerneskadeområdet og skadestue-regi.

Tina Grundahl Holm Grove er allerede kendt i organisationen, idet hun de seneste to år har været leder af Rehabiliteringsenheden/korttidsafsnittet for Demens på Graham Bells Vej – det dækker bl.a. korttidsafsnit og dagcenter. Tina har desuden sideløbende tilføjet en masteruddannelse.