Konsulentgennemgang af hjemmepleje og sundhedsenheder

Chefteamet besluttede her i foråret at gennemføre en konsulentgennemgang af hjemmepleje og sundhedsenheder med henblik på at opnå effektiviseringer. Inspirationen blev hentet fra den konsulentanalyse, der blev lavet i plejehjemmene sidste efterår og effektiviseringsmålet er sat til 15 mio.kr., som bl.a. skal anvendes til at forbedre forholdene i hjemmeplejen.

Økonomi har indhentet tre forskellige tilbud på løsning af opgaven og Styregruppen for Økonomi valgte i sidste uge BDO til at gennemføre analysen, da vurderingen var, at det var dette tilbud, der kommer længst omkring både i bredde og i dybde og bedst lever op til den stillede opgave.

Planen er nu, at BDO henover sommeren gennemfører en dataanalyse i samarbejde med Mål- og Økonomistyring, som suppleres med en repræsentativ opgørelse af medarbejdernes anvendelse af arbejdstiden (BTP-måling) efter sommerferien. Dette vil udgøre det kvantitative grundlag for mere dybdegående case-besøg i nogle repræsentative hjemmeplejeteams og sundhedsenheder.

Målet er, at arbejdet skal være færdigt i november, således at resultaterne kan nå at blive implementeret i budget 2019.

I hører nærmere, når der foreligger en endelig tids – og procesplan og vi ved hvilke lokalområder og teams, der vil blive involveret.

Med venlig hilsen

Charlotte Storm Gregersen
Økonomichef