Fælles koncept for introduktion til afløsere i Sundhed og Omsorg

Borgerne i Sundhed og Omsorg skal have den bedste omsorg og pleje, uanset om det er sommer eller vinter og uanset om de bliver mødt af en fastansat medarbejder eller af en afløser.

Derfor er det vigtigt, at afløserne får en god og tilstrækkelig introduktion. Jo bedre vi tager imod og oplærer afløserne, både kollegialt og fagligt, jo bedre kan vi tiltrække og fastholde dem.

Derfor er der udviklet et fælles koncept, som vi fremadrettet skal anvende til introduktion af afløsere (tilkaldevikarer, vikarer m.fl.).

Konceptet bygger oven på den introduktion, der allerede sker lokalt.
Hovedtrækkene i indsatsen er:
• Nye afløsere forbereder sig inden første arbejdsdag
• Kompetencevurdering – så vi kan målrette og effektivisere indsatsen
• Alle nye afløsere får tilknyttet en mentor

Læs om konceptet og hent materialerne her: Introduktion af afløsere

Faktaboks:
Pr. 1. maj 2017 var der ansat i alt ca. 1145 afløsere (tilkaldevikarer, vikarer mv.) i Sundhed og Omsorg.

Vi har spurgt afløsere, medarbejdere der er rejst og nyuddannede. De oplever, at:
• de ikke har fået den nødvendige introduktion
• det er vanskeligt at få hjælp, både akut og til det der er svært
• de står alene i situationer, de aldrig havde forestillet sig