Sidste nyt om Cura

Loop – oprydning afsluttet. BRUG DET

Cura-teamet har de sidste måneder været igennem alle spørgsmål/svar. Det var lige knap 2000. Der er blevet ryddet ud i forældede spørgsmål/svar. Der er nu 1036 svar tilbage.

BRUG DET. Der er rigtig meget viden at hente, så du ikke behøver at vente på svar.
Lad os hjælpes ad med at holde Loop opdateret og aktuel til gavn og viden for os alle.

Ved du, hvor du henter hjælp?

Din tablet er låst, og du står ude hos en borger, hvad gør du? Du kan ikke huske din adgangskode, hvem kan hjælpe dig? Har du styr på de rigtige få-hjælp-kanaler?
Sommerferien står for døren og dermed færre folk på arbejde, men der er stadig en hverdag, som skal fungere. Derfor får du lige et brush-up på, hvor du finder hjælp og hvornår, hvis du oplever problemer:

Det første du gør:
Spørg din tovholder/dokumentationskoordinator
• De kan hjælpe dig eller hjælpe dig videre.
Loop:
• Brug søgefunktionen og find dit svar i de spørgsmål/svar, der allerede er (Loop er igen opdateret – BRUG DET)
• Finder du ikke svaret – kan du oprette et spørgsmål
• Tjek cura status for fejllister – måske er den fejl, du oplever, allerede indmeldt, hvis ikke skal du oprette den som en sag i cura support.
NB: Loop er i udgangspunktet til dokumentationspraksis (spr./svar) – ikke til at indmelde fejl.
Cura support:
• Skriftlig indmelding af fejl som en sag
o Ved HASTESAGER: Telefon: 51 57 69 31:
Brug det kun, hvis du fx står hos en borger og ikke kan komme på FMK, eller hvis Cura er helt ned og ingen kan logge på. VÆR OBS på, hvornår du bør bruge support telefonen.
o Telefontid: På hverdage normalt fra kl. 7-10 og kl. 13-15. Ændringer meldes ud via Nyheder fra Borgerjournal (fx vil der i sommerferien være ændrede telefontider)
o Uden for telefontid: Der oplyses et vagtnummer på telefonsvaren. Dette må kun bruges, hvis Cura er nede, og mange medarbejdere ikke kan komme på. Så undersøg det før du ringer.
Er du stadig i tvivl om, hvor du finder den rette hjælp – så spørg din tovholder/dokumentationskoordinator.

Sådan danner du overblik i Aarhus Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har på et møde i maj gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at danne sig et overblik over en borger helbredssituation, da data dokumenteres forskellige steder i Cura. På baggrund af det har Styrelsen udtrykt ønske om, at data samles et sted. Det er dog ikke et krav, da Styrelsen ikke kan stille krav til selve opbygningen af Cura.
I Aarhus Kommune har vi en instruks for sundhedsfaglig dokumentation, som angiver hvor i Cura, der er data om borgeres helbredssituation. Hvis de data samles medfører det dobbeltdokumentation. Derfor er det besluttet, at Aarhus Kommune ikke ændrer praksis før, der kommer en anden løsning i Cura, hvor diagnoser vises sammen med helbredsoplysninger. Det forventes at ske omkring slutningen af 2018.