Forløbsmodellen trin for trin

Sundhed og Omsorg har fået en opslagsbog om Forløbsmodellen. ‘Forløbsmodellen trin for trin’ giver et samlet overblik over Forløbsmodellens elementer, og hvordan vi arbejder med træning og rehabilitering i alle borgerforløb.

På portalen finder du Forløbsmodellen trin for trin sammen med otte refleksionskort indeholdende en række refleksionsspørgsmål, der relaterer sig til Forløbsmodellens forskellige elementer.
Refleksionskortene kan anvendes i forbindelse med drøftelser om anvendelsen af Forløbsmodellen i praksis og skal sammen med Forløbsmodellen trin for trin medvirke til at understøtte det videre arbejde med implementering og forankring af Forløbsmodellen.

Alle ledere og forstandere har modtaget et antal trykte eksemplarer af Forløbsmodellen trin for trin, de tilhørende refleksionskort samt plakater med en illustration af Forløbsmodellen til anvendelse i de enkelte teams.

Her kan du læse: Forløbsmodellen trin for trin , Forløbsmodellen trin for trin – Refleksionskort og Forløbsmodellen – Plakat

Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Svendsen på mettes@aarhus.dk.