Marselisborg har reduceret madspild med 35%

Ernæringsassistenterne havde fagdag i september og aftalte derefter at gå hjem og kigge på reducering af madspild.

I april målte personalet på de fem plejehjem deres madspild i en uge, fordelt på morgen, middag og aften – opdelt i produktionsspild (køkken), serveringsspild (for meget tilbage på fade og i skåle), tallerkenspild (for meget tilbage på tallerknerne) og drikkespild (kaffe, saft, juice, mælk osv.)

Det viste sig, at de i alt havde madspild på 497 kg. Det vurderes at udgøre en værdi på 16.500 kr. på en uge.

Rigtig meget af spildet var kaffe, saft mm – men også rester fra serveringen (for store portioner mad ift. hvad der bliver spist).

Der blev afholdt to ”identiske” temamøder, hvor hvert plejehjem var repræsenteret af forstanderen, ernæringsassistenterne og aftenvagterne henholdsvis mandag-tirsdags-hold og onsdag-torsdags-hold. Her fik grupperne deres tal ud og blev bedt om at forholde sig til:

• Hvilken slags madspild har I? (Er det kaffe, smørrebrød osv.?).
• Kom med bud på hvordan I sammen kan reducere det.
• Hvilke aftaler vil I lave fremadrettet, for at minimere madspildet?

8 uger efter målte plejehjemmene igen på deres madspild i en uge, og de havde reduceret deres madspild med 175 kg, svarende til 35%.

Margit Sørensen, forstander på Plejehjemmet Vidtskuevej, fortæller, at det var en øjenåbner for personalet at se, hvor der blev smidt meget ud. Af helt konkrete tiltag har de skåret mængden af sovs ned med 1½ liter i hele huset. Der er 1½ skål dessert i stedet for to hele. Gryderetten er reduceret med ½ liter. Der er et stykke kød pr. mand, uanset vægt, + plus tre stykker ekstra.

Der bliver brygget kaffe i mindre mængder, og hvis man blot skal have en enkelt kop, bruges der instant kaffe.

At reducere madspild er en fælles opgave. Det kræver bevidsthed, klare aftaler og dialog med hinanden – både ift. planlægning af måltider og den efterfølgende håndtering.

I Område Marselisborg har der primært været fokus på samarbejdet mellem aftenvagterne og ernæringsassistenterne, da det er her, hovedmåltidet serveres. Men det er vigtigt at have alle vagtlag med i arbejdet og at tage emnet op løbende.

Find inspiration her.

Ernæringsklyngen hjælper gerne med at iværksætte en indsats. Kontakt Produktionsfaglig konsulent Dorthe Kloppenborg, kldo@aarhus.dk 93 51 20 92.