Ny demensguide til alle med demens og deres pårørende

Chefteamet har d. 29. juni 2018 besluttet, at personer med en demenssygdom og deres pårørende i Aarhus fra 2019 skal tilbydes Min Demensguide.

Min Demensguide er nyt informationsmateriale udarbejdet sammen med personer med demens og pårørende samt fagpersoner i MSO. Materialet er enkelt og giver på overskuelig vis aarhusianere berørt af demens et overblik over deres muligheder for støtte, rådgivning og aktiviteter. Samtidig viser guiden borgerne på rette vej i forhold til, hvilke afdelinger i kommunen, som kan hjælpe dem med hvad.

Min Demensguide oversætter desuden fagtermer som ”aflastning”, ”ydelser” mm. til et sprog, som er tydeligt og let forståeligt. Min Demensguide færdigudvikles i løbet af 2018 og implementeres først i 2019.

For borgere med demens tæt på, vil Min Demensguide betyde tryghed og klar, skræddersyet information i hele demensforløbet.

Hvordan vedrører det dig:
• Medarbejdere i MSO, som arbejder tæt på mennesker med demens, vil blive introduceret til Min Demensguide.
• Demensnøglepersoner og demenskoordinatorer får en særligt vigtig rolle i forhold til at skræddersy Min Demensguide i hver enkelt borgersituation, hvorfor disse to faggrupper vil modtage grundig undervisning i materialet.
De enkelte afdelinger i MSO, som Min Demensguide vil blive relevant for, kontaktes i løbet af 2018.

Hvis du har spørgsmål, kontakt da projektleder Pia Frimand Odgaard, DemensCentrum Aarhus, pfo@aarhus.dk, 41 85 87 98