Status fra Sårklyngen: Færre ressourcer brugt i 2018 trods flere borgere med sår

Sårklyngen har i forsommeren lavet en ny statusrapport på sårområdet. Data er indhentet i uge 6, 2018 og sammenlignet med data fra uge 10, 2017.

Overordnet har sundhedsenhederne i MSO brugt 8% færre timer om ugen i 2018 på sårbehandling end i 2017, dette trods en stigning på 5% flere borgere med sår. En af årsagerne til reduktionen skyldes en ændring af besøgsfrekvensen. Flere sosu-assistenter og sygeplejersker i MSO vælger bedre og mere optimale produkter, der kræver færre skift. Rapporten viser et fald fra 2,3 forbindingsskift pr. uge i 2017 til 2,0 i 2018.

I 2018 er tryksår den type sår, der forekommer hyppigst. Årsagerne til dette vil vi dykke længere ned i senere på sommeren, hvor der udkommer en særskilt rapport på tryksårsområdet.

Sårklyngen har undervist ca. 302 medarbejdere, i alt ca. 178 individuelle ansatte, da mange har deltaget på flere hold. Derudover har der været tilmeldt over 600 ansatte til undervisning, hvoraf ca. halvdelen er registreret som fremmødte. Der er oprettet nye hold på kursusportalen for efteråret 2018.

Ca. 750 borgere har været henvist til de 3 sårkonsulenter over 12 måneder.

Læs mere her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte viceområdechef Anette Gammelgaard, ag@aarhus.dk, 2920 9703.