Kulturel mangfoldighed i team og relationer – en styrke eller en udfordring?

Kulturel mangfoldighed i Ceres Huset (arkivfoto)

Temaeftermiddag 10. september for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter

For at skabe trivsel og gode oplevelser i både i borgerrelationer og i team, er det vigtigt at sætte fokus på social kapital på tværs af forskellige kulturelle værdisæt.

På kurset introduceres et materiale af film og dialog-ark udviklet af kollegaer i MSO og der bliver mulighed for, via Arbejdsmiljøgruppen eller TRIO-samarbejdet, at få belyst egne erfaringer og udfordringer samt at få udarbejdet egen plan for at få materialet i spil i eget team.

Forstander Susanne Serin, plejehjemmet Lotus, Område Vest, deltager som medunderviser og kan perspektivere deltagernes overvejelser ud fra flere års erfaring med ’mangfoldighedsledelse’.

Kontaktperson og underviser er Anette Østergaard, Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær og projektleder på Erasmus+ Handling Multiculturality in Care.

Tilmeld dig og dine medarbejderrepræsentanter til mandag d. d. 10.9. kl. 12.00-15.00

TJEK INDHOLD OG TILMELDING ved at søge på ’Kulturel mangfoldighed’ på Kursusportalen.

TJEK UNDERVISNINGSMATERIALET PÅ TRIVSEL I CENTRUM