Samarbejde mellem MSO og Østjyllands Brandvæsen

Vi er nok mange, som bemærkede den tragiske dødsbrand på et plejehjem i Norddjurs kommune for nylig. I bygningsafdelingen er der et vedvarende fokus på at undgå sådanne hændelser. 

I slutningen af 2017 indgik Østjyllands Brandvæsen og Sundhed og Omsorg en samarbejdsaftale med det formål at minimere hyppigheden af brand hos Aarhus Kommunes ældre borgere og samtidig skabe mere tryghed og sikkerhed for borgerne.

Det skal blandt andet ske ved, at alle dele af ældreplejen i Aarhus Kommune bevidstgøres om brandrisici og bidrager til øget fokus på forebyggelse og beskyttelse mod brand.

For personalet, der kommer hos borgere i eget hjem, betyder det, at de skal være med til at bemærke risici, så der kan laves en forebyggende indsats.  Dette tiltag følges der op på i efteråret, som led i samarbejdsaftalen.

På plejehjemmene betyder det bl.a., at forstanderen skal deltage i de kommende brandsyn, hvor der ud over det formelle brandsyn vil være en dialog om dagligdagens brandmæssige risici.

Vi har samtidig fået en hotline til Østjyllands Brandvæsen, som stiller sig til rådighed for alle spørgsmål om tryghed og sikkerhed hos de ældre borgere.

Du kan læse mere om aftalen og dens indhold her.

 

http://www.aarhus.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/diverse/samarbejdsaftale-med-oestjyllands-brandvaesen.pdf