Kompetencetilbud om håndtering af trivselsmålinger i MSO

I uge 43-44 gennemføres medarbejder-trivselsmåling i MSO.

11. oktober udbyder Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær en workshop i ”Håndtering af trivselsmålinger og det løbende trivselsarbejde i teamet”.

Den primære målgruppe er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.  Direktioner og udviklingskonsulenter er ligeledes velkomne.

Workshoppen foregår på LC Fuglebakken kl. 12 – 15.

Tilmelding via Kursusportalen, hvor det nærmere program også vil blive beskrevet. Søg på ‘håndtering af trivselsmålinger’.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.