Evaluering af oplevelsesklyngen

I forbindelse med evalueringen af oplevelsesklyngens indsats i 2018 er der denne gang, i stedet for en kvantitativ tilgang, testet effekten af en kvalitativ undersøgelse af fire udvalgte aktiviteter – erindringsdans, legestue, korsang og sangcafé.

De fire aktiviteter er et lille udpluk af de mange aktiviteter, som oplevelsesklyngen iværksætter, planlægger og udfører for og med beboerne på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Af andre aktiviteter kan nævnes restaurantdag, højtlæsning, livshistoriearbejde, klovne-kontakt, generationssamarbejder, koordinering af FO-hold, bålarrangementer, Plant Liv mm.

Resultaterne af evalueringen viser, at aktiviteter for beboerne på plejehjem har direkte betydning for deres sociale kontakt, stimulerer hukommelsen og styrker erindringer. Beboernes forhold indbyrdes og med medarbejderne bliver styrket, og for nogle beboere er aktiviteter med til at øge selvværdet, når de oplever at have betydning for andre.

Se evalueringsrapporten og læs mere om oplevelsesmedarbejderne her