Sundhedsaftaler ophører

HR- og Personalestyregruppen har besluttet, at man ikke ønsker at forlænge fire sundhedsaftaler, da de kun er blevet brugt meget lidt.

Det drejer sig om følgende aftaler:

Helbredskontroller: Aftalen udløb 14.08.2018.

Sundhedsprofiler: Aftalen udløber 31.08.2018.

Fysioterapi: Aftalen udløb 15.08.18.

Vaccinationer: Aftalen udløber 30.11.2018

Aftalerne fjernes fra True Trade, ledernes indgang i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunen, samt fra intranettet i takt med, at de udløber. Det betyder, at lederen ved søgning i True Trade ikke får noget frem efter de ovennævnte datoer.