Undervisning på Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning.

Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet.

Kurserne vil blive udbudt på Kursusportalen.

Der er nu planlagt de næste kurser omkring Tryksårsforebyggende madrasser- vurdering, indstilling og afprøvning, som afholdes d. 28. august, 21. september og 2. oktober 2018, samt  Kørestole på indkøbsaftalen – vurdering, måltagning, tilpasning og afprøvning, som afholdes d. 26. september.

Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand.