Spørgeskemaundersøgelser i efteråret

Efteråret kommer til at stå i målingernes tegn, idet både de velkendte målinger af brugertilfredshed og af  medarbejdernes trivsel afvikles. Som vi tidligere har informeret om, udsendes ligeledes en undersøgelse omkring strategisk ledelse i MSO i samarbejde med Aarhus Universitet.

På illustrationen herover kan I se en proces- og tidsplan for de forskellige undersøgeler.

August-september: Undersøgelse af datainformeret og strategisk ledelse i MSO         

Aarhus Universitet gennemfører en undersøgelse af datainformeret og strategisk ledelse i MSO. I august-september modtager ledere og medarbejdere et spørgeskema, og formålet er at følge effekten af ledelsesudvikling i MSO.

September-oktober: Brugertilfredshedsmåling                                                                                             

Lige nu kvalificeres spørgerammen. Det gør vi ud fra de mange gode input, der er kommet både fra workshoppen sidste år i august, undervejs i processen og senest gennem mailrundspørge i lokalområder og forvaltning. Tusind tak for alle input!

Oktober-november: Trivselsmåling                                                                                                                             

I år gennemføres den 3.-årlige trivselsmåling samtidigt for hele Aarhus kommune. Spørgerammen er derfor kvalificeret igennem FMU og HMU. Spørgeskemaerne udsendes den 22. oktober og løber til 4. november.

I vil løbende modtage yderligere information direkte ifht. de enkelte undersøgelser.

Har I spørgsmål eller andet input, så kontakt:

Thomas Kaalby Povlsen – thkapo@aarhus.dk
Kommunikation & Analyse