Brug flaget!

Hvornår skal man hejse flaget på et lokalcenter, et plejehjem eller en anden af Aarhus Kommunes institutioner?

Det er der ingen helt klare regler for, men Rådmandsmødet har drøftet spørgsmålet og er nået frem til, at:

Der findes en række officielle flagdage, hvor offentlige institutioner flager, fx ved højtiderne, på dronningens fødselsdag, på Befrielsesdagen, Grundlovsdag og Valdemarsdag.

Desuden flager Aarhus Rådhus fx i Festugen og på valgdage.

Her

kan du se en liste over de officielle flagdage samt særlige Aarhus Rådhus-flagdage. Det giver sig selv, at de lokale institutioner ikke flager 1. maj eller på de nordiske nabolandes nationaldage; men I er velkomne til at følge listen, i det omfang det giver mening hos jer lokalt.

Og i øvrigt: brug flaget så meget I har lyst! Flag ved runde fødselsdage og andre lokale mærkedage, flag når der er sommerfest på plejehjemmet og julemarked på lokalcentret. Har I tradition for det, så flag på halv når der sker dødsfald.

Hvis I mangler nogen til at stå for flaghejsning og -nedtagning, så er det måske en opgave, frivillige kan løse.