Rolighedspakke skal reducere uro på plejehjem

Fem velfærdsteknologier bliver i denne uge introduceret i et pilotprojekt på fem plejehjem i Viby-Højbjerg-området. Produkterne kan reducere fysisk og psykisk uro blandt borgere med demens; det viser undersøgelser fra Center for Frihedsteknologi.

Sanserne stimuleres

De fem produkter er kuglevest og granulatdyne, der styrker borgerens kropsbevidsthed og giver ro; skulpturelle dyr, fx får, heste og køer i naturlig størrelse, der skaber genkendelighed og aktiverer erindringer; sovende dyr, der trækker vejret og kan ligge i skødet hos en borger og en specialdesignet gyngestol. De fem produkter udmærkede sig i en større undersøgelse af i alt 22 velfærdsteknologier, hvor der bl.a. blev målt på fysisk og psykisk uro og voldsepisoder. 3.000 registreringer dokumenterede i efteråret 2017 40% færre voldsindberetninger og 60% reduceret uro.

Implementering, dokumentation og nudging

I de kommende uger undervises en række tovholdere på projektet af en ergoterapeut med specialviden i sansestimulation. Før-målinger laves hos udvalgte borgere, og tovholderne udvælger det produkt, de vil indlede testen med. Der laves målinger undervejs i afprøvningen, og efter fx 20 prøver af det første produkt, introduceres næste produkt i rækken. Borgerne og deres pårørende informeres på en workshop, lige som der anvendes forskellige nudgingmetoder igennem forløbet for at stimulere plejepersonalet til at bruge velfærdsteknologierne. Der er særligt fokus på nudging, fordi den tidligere undersøgelse fra foråret viste, at velfærdsteknologierne havde effekt, når de blev taget frem og taget i brug.

Fakta:

Hvad koster en uro? Det vil pilotprojektet også afdække med undersøgelsen.

Pilotprojektet bygger på en større undersøgelse foretaget i efteråret 2017 af Søren Holm Pallesen, projektleder, cand.scient.med. og fysioterapeut ved Center for Frihedsteknologi.

De fem plejehjem/plejeboliger er: Egely, Borgvold, Hestehavehusene, Kongsgården og Madsbjerg

Hvis de indsamlede data dokumenterer den ønskede effekt, er der planer om at implementere de forholdsvis billige velfærdsteknologier på flere/alle plejehjem.