Mere nærværende ledelse i hjemmeplejen

En vigtig anbefaling i Ledelseskommissionens nyligt offentliggjorte rapport er stærk og nærværende ledelse og et ledelsesspænd, der gør aktiv ledelse mulig. Der skal være plads til ledelse – og til ledere, som er synlige både indadtil og udadtil.

Sundhed og Omsorg ønsker at forbedre rammevilkårene for ledelsen af hjemmeplejen ved at mindske ledelsesspændet. Det skal ske ved at omdirigere ledelsesressourcer direkte og derfor justeres direktionsmodellen for de syv direktioner, således at den nuværende model med en områdechef og to viceområdechefer ændres til en direktion bestående af en områdechef og en viceområdechef.

Beslutning af chefteamet:

  • Direktionsmodellen ændres så der fremover er én Viceområdechef, i stedet for to
  • Ressourcerne bliver i områderne for at opnå flere ledere i hjemmeplejen
  • Der arbejdes på et vejledende, maksimalt antal medarbejdere pr. leder i hjemmeplejen på 40