Aflysning: Leverandør aflyser Cura 23 opdatering

Grundet fund af kritisk fejl i Cura 23, har leverandøren aflyst den ellers planlagte opdatering, som skulle ske i disse dage. Det er en fejl omkring, om borger er indlagt eller ej, der skal udredes nærmere inden opdatering. Vi ved, at opdateringen er udskudt med mindst en uge, men forventer at vide mere i starten af denne uge. Når nyt tidspunkt for opdatering kendes, kommunikeres dette via de relevante kanaler.
Se mere på Loop
 
Nyt fra intern cura styregruppe  
Fælles  arbejdsgang:   
  • For at sikre en fælles arbejdsgang for udarbejdelse af dokumentationsvejledninger og undgå lokale vejledninger har styregruppen besluttet, at udarbejde en fælles linje og proces. Processen forankres i Digitalisering, den tværgående dokumentationsgruppe og Intern styregruppe.  

Arkivløsning:  

  • Der har i en overgangsperiode været læseadgang til Vitae. Adgangen ophører den 15. september. Fremadrettet vil det være Cura, man bruger. Der kan fortsat i særlige tilfælde være brug for adgang til oplysninger i Vitae. Denne adgang sikres via en arkivløsning. Direktionerne samt øvrige relevante ledelser vil i nærmeste fremtid blive anmodet om at udpege et begrænset antal medarbejdere, som vil få adgang til en arkivløsningen.