Så er analysen af hjemmeplejen og sundhedsenhederne i gang

Chefteamet besluttede i foråret at gennemføre en analyse af hjemmeplejen og sundhedsenhederne for at afdække effektiviseringsmuligheder.

Analysen er nu i gang. Fra 3. september og 14 dage frem gennemføres i udvalgte teams en måling af medarbejdernes tidsforbrug i forskellige kategorier (såkaldt BTP-måling). Medarbejderne registrerer tiden i skemaer, og vi bruger oplysningerne om tidsforbruget til at blive klogere, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger.

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem Økonomi og konsulentfirmaet BDO og i dialog med Styregruppen for Økonomi og ledere i områderne. Afdækningen af effektiviseringsmuligheder tager afsæt i en række erfaringsbaserede hypoteser. Hypoteserne suppleres og kvalificeres af en dataanalyse og ovennævnte opgørelse af medarbejdernes anvendelse af arbejdstiden (BTP). Det sætter retning for analysens sidste del, hvor 16 casebesøg i udvalgte teams og enheder skal bistå med viden omkring arbejdsgange og processer. Dermed er der grundlag for at foreslå konkrete effektiviseringstiltag.

BTP-målingen foretages i 7 hjemmeplejeteams og i sundhedsenhederne hos sygeplejersker i fire områder og hos terapeuter i fire områder. Casebesøgene vil foregå i de teams, der også indgår i BTP-målingen. Følgende vil indgå i analysen:

 • Nord: Hjemmeplejen Lystrup-Trige og fysio-/ergoterapeuter i Sundhedsenheden
 • Christiansbjerg: Hjemmeplejen Fuglebakken og alle i Sundhedsenheden
 • Vest: Hjemmeplejen Brabrand-Gellurup og fysio-/ergoterapeuter i Sundhedsenheden
 • Midt: Hjemmeplejen Møllestien og fysio-/ergoterapeuter i Sundhedsenheden
 • Marselisborg: Hjemmeplejen Rosenvang og sygeplejersker i Sundhedsenheden
 • Viby-Højbjerg: Hjemmeplejen Holme og sygeplejersker i Sundhedsenheden
 • Syd: Hjemmeplejen Kolt dag, Bøgeskovhus dag og sygeplejersker i Sundhedsenheden

Tidsplan

Den 23. august var der opstartsmøde omkring processen med deltagelse af Styregruppen for Økonomi, udvalgte fagpersoner og BDO. Analysen forventes gennemført og færdig i november, så resultaterne og effektiviseringstiltag kan nå at blive gennemført i løbet af 2019. I hovedtræk er tidsplanen derfor:

 • Uge 34-40: Dataanalyse
 • Uge 36-37: BTP-måling
 • Uge 39-41: Casebesøg med fokus på processer, arbejdsgange og borgerforløb
 • Uge 44-48: Resultatopsamling og potentialeberegning – afrapportering