DigiRehab | Skræddersyet træning til selvhjulpenhed

Når man træner hjemme med støtte fra plejepersonalet, forbliver man selvhjulpen længere. Det viser erfaringer fra bl.a. Aalborg og Viborg. Nu har Center for Frihedsteknologi iværksat et VTU-projekt, der skal analysere effekterne af træningsystemet DigiRehab, som tilgås på tablet.

Målgruppen er de svage ældre

En gruppe af svage ældre kan ikke benytte træningstilbud udenfor hjemmet. Denne gruppes behov for hjemmehjælp stiger med 10% i 2020 og med 50% i iflg. KORA. I Viborg har man med held bremset stigningen, og forsøgsprojektet i Aarhus Kommune skal samle data mhp en eventuel udbredelse i hele kommunen.

Facts

30 SOSU’er skal uddannes i systemet på kurser, der varer fire timer.

Det er hensigten at inkludere 100 borgere, der modtager hjemmepleje. 80% af borgerne forventes at gennemføre træningen.

14 borgere er oprettet i DigiRehab-systemet og er i gået i gang med træningen.

Træningen foregår over 12 uger med træning 2 x 20 min. pr. uge.

DigiRehab afprøves i tre hjemmeplejeteams fra område Viby-Højbjerg.

Projektleder er Ida Munk Petersen fra Center for Frihedsteknologi.