Stop spredningen af infektioner

Der skal bruges engangsforklæder ved alle opgaver, hvor der er risiko for stænk og sprøjt på arbejdstøjet (fx ved nedre toilette) eller ved tæt fysisk kontakt med borgeren (det kan være ved forflytninger). Så forebygger vi at mikroorganismer, der kan være sygdomsfremkaldende, overføres til den næste borger via arbejdstøjet.  
 
På Plejehjemmet Rosenvang blev brug af engangsforklæder indført i foråret 2016, efter at der på plejehjemmet var en spredning med Noro-virus.  
 
Forstander Karin Jørgensen fortæller ”Medarbejderne er meget tilfredse med at anvende engangsforklæderne, for så er de sikre på, at deres arbejdstøj er rent hele dagen, og det beskytter jo både borgerne og medarbejderne selv. De gennemsigtige forklæder er i dispensere ligesom handsker, så det er meget nemt at have med at gøre.”  
 
Anvendelse af engangsforklæde som værnemiddel hører under de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, som gælder for alle medarbejdere.
 
Se mere information i VAR her
 
For yderligere information eller spørgsmål kontakt:
kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk