Plejehjem fritages fra dokumentationskrav for klippekortsordningen

Sundhed og Omsorg har i forbindelse med deltagelsen i frikommunenetværk ansøgt om og fået godkendt vores ansøgning om at blive fritaget fra et dokumentationskrav til ministeriet, når vi bruger klippekortsordningen. Læs mere om Aarhus Kommune som Frikommune.
Baggrunden for frikommuneansøgningen er den omfattende administration, der er blevet pålagt personalet på Sundhed og Omsorgs plejehjem i forbindelse med klippekortsordningen.

Fritagelsen betyder ikke en afskaffelse af selve klippekortsordningen og dens formål – plejehjemsbeboere kan stadig benytte sig af ordningen. Fritagelsen betyder, at det enkelte plejehjem frit kan vælge, om de ønsker at registrere brugen af ordningen og i givet fald hvordan.

Klippekortsordningen på plejehjem overgår til bloktilskud pr. 1. januar 2019, hvorefter den videre administration af ordningen bliver revurderet.

Har du spørgsmål? Kontakt:
Kristian Mikkelsen på krmi@aarhus.dk eller tlf. 4187 4622 for spørgsmål om økonomien
Eller Jakob Flou på kafja@aarhus.dk eller tlf. 4185 5061 for mere generelle spørgsmål om frikommuneforsøget