Folder om frivillighed skal inspirere ledere

Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Målet er at anerkende og fejre frivillige i Aarhus og afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse.
MSO bruger Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at styrke og videreudvikle samarbejdet med aktive medborgere, frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører i Aarhus. Som kommune kan vi være med til at sikre rammerne for frivillighed og medborgerskab i Aarhus, derfor har direktioner og chefteam, blandt andet med afsæt i erfaringerne fra Frivillighusene, Slip Kræfterne Fri og GENLYD, besluttet at arbejde med en række fokusområder og indsatser i 2018. Nogle af indsatserne retter sig udad mod at styrke samarbejdet med aktive medborgere, frivillige og foreninger. Andre retter sig indad mod at styrke vores egen kultur, kompetencer og tilgængelighed.

Vidste du, at vi i Sundhed og Omsorg:
• Har 28 formaliserede samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner i Aarhus
• Har ca. 100 samarbejder med lokale aktører
• Uddeler §18 midler til ca. 150 foreninger årligt
• Har ca. 2800 frivillige på vores lokalcentre og plejehjem
• Har fire frivillighuse og medfinansierer Frivilligcentret for Seniorer
• Har et Frivilligråd bestående af centrale videnspersoner og repræsentanter fra foreningslivet

I folderen ”Frivillighed og medborgerskab i Sundhed og Omsorg 2018 på vej i næste gear” kan du læse mere om arbejdet med frivillighed og medborgerskab og danne dig et overblik over de udviklingsinitiativer, vi arbejder med i Sundhed og Omsorg. Nedenfor har vi fremhævet to konkrete indsatser, som kan være særligt interessante for dig som leder at kende til.

Undervisning af ledere i frivillighed og medborgerskab
Som leder i Sundhed og Omsorg kan du som en del af ledersporet tilmelde dig læringstilbuddet ”frivillighed og medborgerskab for ledere” den 25. september. På kurset vil du blandt andet få handlemuligheder ift. hvordan du kan arbejde med fællesskaber, frivillighed og medborgerskab samt viden om hvilke kompetencer og færdigheder det kræver af dig som leder.
Find læringstilbuddet på KursusPortalen

Retningslinje for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige
Aarhus Kommunes Fælles-MED-Udvalg (FMU) har udarbejdet en retningslinje for frivillighed og medborgerskab som rammesætter samarbejdet mellem ansatte i Aarhus Kommune og frivillige. Alle lokale MED-udvalg i Sundhed og Omsorg er pt. i gang med at drøfte retningslinjen mhp. at sikre den lokale implementering. I Sundhed og Omsorg er vi allerede i forhold til samarbejdet med frivillige og feltet er i konstant udvikling. Det er ønsket, at retningslinjen er understøttende og giver mulighed for nysgerrig udfoldelse ift. samarbejdet med frivillige. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere.

Som leder kan du også
Styrke dit og medarbejdernes fokus på frivillighed og medborgerskab ved at:
• Gøre dig overvejelser omkring, hvordan du kan understøtte medarbejderne i at modtage og samarbejde med aktive medborgere og frivillige. Det er nemlig afgørende, at dine medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig til frivillige og hvordan frivilligheden kan understøtte kerneopgaven, hvis der skal skabes en meningsfuld samarbejdskultur og et godt arbejdsmiljø for såvel medarbejdere som frivillige.
• Gå i dialog med frivilligkonsulenten i dit område om, hvor og hvordan I kan samarbejde, og hvordan han/hun kan understøtte jer bedst muligt. Find din lokale frivilligkonsulent
• Sikre at dine medarbejdere har kendskab til Genlyd, så de kan medvirke til at give flere mulighed for at blive en del af et fællesskab