Ny specialuddannelse: Borgernær sygepleje for sygeplejersker

For at imødekomme de mange krav til nutidens og fremtidens sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen udbydes en ny, spændende specialuddannelse i borgernær sygepleje. Første hold starter d. 1. december 2018. Specialuddannelsen, som er målrettet sygeplejersker i kommunerne, har en stærk kobling mellem teori og praktik. En del af uddannelsesforløbet vil således foregå dels i praktik i egen enhed og del i en ekstern enhed.
Det er besluttet i chefteamet, at vi tilbyder 7 sygeplejersker fra sundhedsenhederne, to fra sygeplejersker fra akutområdet og en sygeplejerske fra DCA plads på det første hold. En forudsætning for at komme i betragtning til at få uddannelsen er, at den ansøgende sygeplejerske enten har en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, eller at ansøger har taget et diplommodul i videnskabsteori/metode, samt at sygeplejersken har 3 års praksiserfaring som sygeplejerske i en kommune. Uddannelsen har et volumen, der svarer til 60 ETCS. Det er desværre på nuværende tidspunkt ikke afgjort, om specialuddannelsen er kompetencegivende til senere at kunne søge ind på den nye APN-uddannelse, der starter på Aarhus Universitet i efteråret 2019.
Da det er en helt ny uddannelse, er alle forhold om uddannelsen endnu ikke afklaret, men du kan holde dig opdateret på VIA’s hjemmeside

Som leder i en sundhedsenhed, akuttilbud eller på DCA skal du informere dine medarbejdere om muligheden og overveje, hvem du tænker, der kan have overskud og interesse i dels at tage uddannelsen men også efterfølgende være med til at løfte den nye viden ind i MSO til glæde for borgerne.
Sammen med VIA holder vi informationsmøde for alle interesserede tirsdag d. 25. september kl. 15.30-16.30 i salen på lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J. Uddannelsesklyngen vender tilbage med information om de konkrete forløb og om, hvordan man kan komme i betragtning til af få uddannelsen.

Synes du, det lyder interessant, eller vil du have mere information? Henvend dig til Uddannelsensklyngen ved Bente Rubow på telefon 20 51 68 79 eller Lene Buur på telefon 29 20 84 35